Nhà ở Cán bộ Công Nhân Viên VietinBank

Chung cư VietinBank N02 – T2 – Ngoại Giao Đoàn thuộc chủ đầu tư là Công ty TNHH Công Đoàn Ngân hàng công thương Việt Nam (Thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam)
Chung cư VietinBank N02 – T2 – Ngoại Giao Đoàn thuộc chủ đầu tư là Công ty TNHH Công Đoàn Ngân hàng công thương Việt Nam (Thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam)Với quy mô 10.000m2 gồm 21 tầng trong đó có 4 tầng đế, 17 tầng căn hộ và 2 tầng hầm. Với tổng cộng có 132 căn hộ chủ yếu với 4 loại diện tích cơ bản và 2 loại diện tích Penhouse.

Vĩnh Tường hân hạnh cung cấp các sản phẩm cho hạng mục trần thạch cao cho công trình này, bao gồm: 5.000m2 trần thạch cao sử dụng khung trần chìm Vĩnh Tường Basi và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm; 5.000m2 trần thạch cao sử dụng khung trần nổi Vĩnh Tường Topline Plus và tấm trang trí Vĩnh Tường Deco trên nền Duraflex 3.5mm.

Dự án cùng nhóm