NHẬN DIỆN KHUNG TRẦN VÀ TƯỜNG NGĂN

Vĩnh Tường thông báo các dấu hiệu nhận diện đặc trưng sản phẩm khung trần và tường ngăn chính hãng của Vĩnh Tường. Nhằm tránh những thiệt hại cho chủ nhà do những sản phẩm khung trần, tường ngăn hàng giả, hàng nhái trên thị trường

Nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng đồng bộ sản phẩm và đúng hàng chính hãng, ngoài những dấu hiệu nhận biết trên khung bên dưới, chúng tôi có cập nhật thêm in phun trên các sản phẩm, từ ngày 02.04.2018 với nội dung như sau: 


• Đối với khung trần nổi: 

KHUYEN NGHI SU DUNG CUNG TAM TRANG TRI VINH TUONG

Sản phẩm áp dụng: Tất cả thanh, ngoại trừ: VT-EliteLINE

• Đối với khung trần chìm và vách ngăn: 

"KHUYEN NGHI SU DUNG CUNG TAM THACH CAO GYPROC

Sản phẩm áp dụng: Tất cả thanh, ngoại trừ: VTC-TriFLEX3812, VT V-Shaft CH, VT V-Shaft

Hình ảnh minh họa:

Cập nhật thêm in phun trên khung trần nổi Vĩnh Tường


Cập nhật thêm in phun trên khung trần chìm và khung vách ngăn Vĩnh Tường

 

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG: TRIFLEX, OMEGA, SERRA, BASI, ALPHA, TIKA, EKO, M29

Hệ khung trần chìm Vĩnh Tường cho trần thạch cao

NHẬN DIỆN THANH KHUNG TRẦN CHÌM

 

DẬP NỔI TRÊN THANH KHUNG


Logo Vĩnh Tường (trừ hệ Omega)

MÀU SẮC THANH KHUNG

Các Sản phẩm thuộc hệ OMEGA, SERRA, BASI, ALPHA, TIKA, EKO, M29 đều được  PHỦ LỚP RESIN vàng ánh kim ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ khung TRIFLEX

IN PHUN TRÊN THANH KHUNG

[VINHTUONG] [TÊN SẢN PHẨM] [SỐ LÔ SẢN XUẤT] [TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (nếu có)] [CHỨNG NHẬN NGUYÊN LIỆU THÉP (nếu có)]


Ví dụ:

VINHTUONG ALPHA 123.150414.456 TC HOA KY ASTM C635 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

“NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE": đối với khung Vĩnh Tường VTC-ALPHA, VTC-M29, thanh viền tường VTC18/22-0.4 (Miền Nam)

"NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI MARUICHI SUN STEEL (JAPAN)": đối với khung Vĩnh Tường VTC-TRIFLEX, VTC-OMEGA, VTC-SERRA, VTC- BASI, VTC-TIKA, VTC-TIKA, thanh viền tường VTC18/22-0.4 (Miền Bắc), VTC18/22-0.32

NHẬN DIỆN BAO BÌ NHÃN DÁN

 


Dây đai và nhãn dán sản phẩm Hệ khung trần chìm Vĩnh Tường

DÂY ĐAI BÓ KHUNG

Dây đai vàng in chữ VĨNH TƯỜNG 

Số lượng; 3 dây đai trên 1 bó khung

NHÃN DÁN TRÊN BÓ KHUNG

Nhận diện nhãn dán trên sản phẩm hệ khung trần chìm Vĩnh Tường cho trần thạch cao

Mô tả nội dung trên nhãn:

- Logo Vĩnh Tường Saint-Gobain
- Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn: 
     + Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
     + Chứng nhận ASTM C635
     + Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
     + Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
- Thông tin: kích thước, số lượng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, địa chỉ sản xuất, địa chỉ công ty, hotline
- Nhãn song ngữ Anh – Việt
- Hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng.

 


HỆ KHUNG TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG: ELITELINE, SLIMLINE, SMARTLINE, TOPLINE PLUS, FINELINE PLUS

Hệ khung trần nổi (trần thả) Vĩnh Tường cho trần thạch cao

NHẬN DIỆN THANH KHUNG TRẦN NỔI (TRẦN THẢ)

 

DẬP NỔI TRÊN THANH KHUNG


Logo Vĩnh Tường (trừ hệ EliteLINE)

MÀU SẮC THANH KHUNG

Các Sản phẩm thuộc hệ SLIMLINE, SMARTLINE, TOPLINE PLUS, FINELINE PLUS đều được PHỦ LỚP RESIN vàng ánh kim ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ khung ELITELINE và thanh viền tường VT15/20 VT18/22

IN PHUN TRÊN THANH KHUNG

[VINHTUONG] [TÊN SẢN PHẨM] [SỐ LÔ SẢN XUẤT] [TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (nếu có)] [CHỨNG NHẬN NGUYÊN LIỆU THÉP (nếu có)]


Ví dụ:

VINHTUONG TOPLINE3660 123.15042014.456 TC HOA KY ASTM C635 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

“NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE": đối với khung Vĩnh Tường VT-SLIMLINE, VT-SMARTLINE, VT-TOPLINE PLUS (Miền Nam), VT-FINELINE PLUS, thanh viền tường VT15/20, VT18/22

"NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI MARUICHI SUN STEEL (JAPAN)": đối với khung Vĩnh Tường VT-TOPLINE PLUS (Miền Bắc)

NHẬN DIỆN BAO BÌ NHÃN DÁN

 


Bao bì và nhãn dán sản phẩm Hệ khung trần nổi (trần thả) Vĩnh Tường

BAO BÌ HỘP KHUNG


Khung trần nổi Vĩnh Tường TopLINE Plus: thông tin được in trên nền carton màu trắng sữa, chữ VT-TopLINE Plus có màu xanh lá cây, hình đầu ngàm cải tiến với chữ “Công nghệ Push & Release” và icon bảo hành 10 năm không rỉ sét.

Khung trần nổi Vĩnh Tường FineLINE Plus: thông tin được in trên nền carton, chữ VT-FineLINE Plus có màu xanh dương, hình đầu ngàm cải tiến với chữ “Công nghệ Push & Release” và icon bảo hành 10 năm không rỉ sét.

Khung trần nổi Vĩnh Tường SimLINE và SmartLINE: bao bì có đường line vàng chạy song song và logo Vĩnh Tường. 

Bao bì thanh viền tường VT18/22 thông tin được in trên nền carton.

Bao bì thanh viền tường VT15/20 thông tin được in trên nền carton màu trắng sữa.

NHÃN DÁN TRÊN HỘP KHUNG

Nhận diện nhãn dán trên sản phẩm hệ khung trần nổi (trần thả) Vĩnh Tường cho trần thạch cao

Mô tả nội dung trên nhãn:

Nhãn được dán trên bao bì đầu hộp:
- Logo Vĩnh Tường Saint-Gobain
- Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn: 
     + Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
     + Chứng nhận ASTM C635
     + Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
     + Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
- Thông tin: kích thước, số lượng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, địa chỉ sản xuất, địa chỉ công ty, hotline
- Nhãn song ngữ Anh – Việt
- Đối với Nhãn của hệ TopLINE Plus và FineLINE Plus có thêm hình ảnh ĐẦU NGÀM CẢI TIẾN với công nghệ PUSH & RELEASE, icon bảo hành 10 năm không rỉ sét. 
- Hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng.
 
HỆ KHUNG TƯỜNG NGĂN VĨNH TƯỜNG: V-SOUND, V-SHAFT, V-WALL, E-WALL

Hệ khung tường ngăn Vĩnh Tường


NHẬN DIỆN THANH KHUNG TƯỜNG NGĂN

 

DẬP NỔI TRÊN THANH KHUNG


Logo Vĩnh Tường (trừ thanh J của hệ tường ngăn V-SHAFT)

MÀU SẮC THANH KHUNG

Các Sản phẩm thuộc hệ V-SOUND, V-WALL, E-WALL đều được PHỦ LỚP RESIN vàng ánh kim ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ vách ngăn V-SHAFT

IN PHUN TRÊN THANH KHUNG

[VINHTUONG] [TÊN SẢN PHẨM] [SỐ LÔ SẢN XUẤT] [TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (nếu có)] [CHỨNG NHẬN NGUYÊN LIỆU THÉP (nếu có)]


Ví dụ:

VINHTUONG V-WALL 123.150414.456 TC HOA KY ASTM C645 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI MARUICHI SUN STEEL (JAPAN)

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT


"NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI MARUICHI SUN STEEL (JAPAN)": đối với khung Vĩnh Tường VT V-SOUND, VT V-WALL, VT E-WALL

 

NHẬN DIỆN BAO BÌ NHÃN DÁN

 


Dây đai và nhãn dán sản phẩm Hệ khung trần chìm Vĩnh Tường

DÂY ĐAI BÓ KHUNG

Dây đai vàng in chữ VĨNH TƯỜNG 

Số lượng; 3 dây đai trên 1 bó khung

NHÃN DÁN TRÊN BÓ KHUNG

Nhận diện nhãn dán trên sản phẩm hệ khung tường ngăn Vĩnh Tường 

Mô tả nội dung trên nhãn:

- Nhãn được dán trên bó khung
- Logo Vĩnh Tường Saint-Gobain
- Các chứng nhận, giải thưởng chính thức đặt trên nhãn: 
     + Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
     + Chứng nhận ASTM C645
     + Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2004
     + Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
- Thông tin: kích thước, số lượng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản, địa chỉ sản xuất, địa chỉ công ty, hotline
- Nhãn song ngữ Anh – Việt
- Hàng ngoài quy cách có nhãn ghi rõ thông tin quy cách theo yêu cầu của khách hàng.

 Để tư vấn chi tiết về sản phẩm và có báo giá thi công trần thạch cao và tường thạch cao theo từng công trình, từng địa phương,… Xin vui lòng liên hệ cửa hàng Vĩnh Tường gần nhất để có bảng giá chính xác hoặc liên hệ với tổng đài 1800-1218 (Miễn phí) của Vĩnh Tường 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Tham khảo thêm chi tiết sản phẩm, các tính năng, cách lắp đặt, thi công và ứng dụng của trần thạch cao, trần thạch cao: Xem tại đây >> 

- Bảo hành độ bền các sản phẩm của Vĩnh Tường: Xem tại đây >>