NHẬN DIỆN SẢN PHẨM KHUNG TRẦN VÀ TƯỜNG THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện nhận diện giúp khách hàng chọn mua đúng sản phẩm chính hãng, tránh mua nhầm hàng nhái, hàng giả. Công ty CPCN Vĩnh Tường xin thông báo một số lưu ý quan trọng trong nhận diện các sản phẩm được sản xuất và phân phối của Vĩnh Tường.

- Phủ lớp Resin vàng ánh kim chống rỉ sét:

Tất cả các sản phẩm thuộc các hệ khung trần chìm OMEGA, SERRA, BASI, ALPHA, TIKA, EKO, M29, hệ khung trần nổi SmartLINE, SlimLINE, TopLINE Plus, FineLINE Plus cũng như hệ khung vách ngăn V-WALL, E-WALL đều được phủ lớp resin vàng ánh kim.

- Cách in phun mới trên sản phẩm:
VINHTUONG + TÊN SẢN PHẨM + SỐ LÔ + TIÊU CHUẨN HOA KỲ (nếu có) + CHỨNG NHẬN NGUYÊN LIỆU THÉP BLUESCOPE (nếu có)
Chú thích:  Số lô gồm: ABC.123456.DEF
Trong đó:   ABC là số ca và số máy - 123456 là số ngày tháng năm sản xuất - DEF là số lô

1. Hệ khung trần nổi Vĩnh Tường: 

Sử dụng cho trần thạch cao, trần thả, trần nổi dùng tấm DURAflex, tấm trang trí Vĩnh Tường DECO 

- Tất cả các sản phẩm khung trần nổi Vĩnh Tường (trừ hệ EliteLINE và thanh viền tường) đều được PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường.

- Dập nổi logo Vĩnh Tường đầu thanh cho tất cả sản phẩm trừ hệ khung EliteLINE.

- In phun: 

  • Các sản phẩm in phun thông tin sản xuất của Vĩnh Tường: tất cả các sản phẩm.
  • Các sản phẩm in phun chứng nhận nguyên liệu thép BlueScope trên tất cả các hệ sản phẩm khung trần nổi kể cả thanh viền tường trừ hệ khung EliteLINE và thanh viền tường.

Ví dụ: VINHTUONG TOPLINE3660 123.15042014.456 TC HOA KY ASTM C635-2013 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE

2. Hệ khung trần chìm Vĩnh Tường: 

Sử dụng cho trần thạch cao, trần phẳng, trần giật cấp.

- Các sản phẩm thuộc hệ OMEGA, SERRA, BASI, ALPHA, TIKA, EKO, M29 đều được  PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ khung TRIFLEX.

- Dập logo Vĩnh Tường đầu thanh cho tất cả sản phẩm.

- In phun:

  • Các sản phẩm in phun thông tin sản xuất của Vĩnh Tường: tất cả các sản phẩm.
  • Các sản phẩm in phun chứng nhận nguyên liệu thép BlueScope: hệ khung ALPHA và TIKA.

Ví dụ: VINHTUONG ALPHA 123.150414.456 TC HOA KY ASTM C635-07 NGUYEN LIEU CUNG CAP BOI BLUESCOPE

3. Hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường: 

- Tất cả các sản phẩm khung vách ngăn Vĩnh Tường đều được PHỦ LỚP RESIN VÀNG ÁNH KIM ĐỘC QUYỀN của Vĩnh Tường trừ hệ khung vách ngăn V-SHAFT.

- Dập logo đầu thanh cho tất cả sản phẩm trừ thanh J của hệ vách V-SHAFT

- In phun thông tin sản xuất của Vĩnh Tường cho tất cả sản phẩm 

Ví dụ: VINHTUONG V-WALL 123.150414.456 TC HOA KY ASTM C645-11a

Đăng ký nhận bản tin