NHẬN DIỆN TẤM THẠCH CAO GYPROC

Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn

GIẤY BIÊN TẤM

Giấy biên tấm màu xanh dương, có ghi thông tin: logo Gyproc, quy cách, tiêu chuẩn sản phẩm Lớp giấy ngoài màu xám ngà

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

Dấu hiệu nhận diện trên sản phẩm in phun

Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn (nhập khẩu)

GIẤY BIÊN TẤM


Giấy biên tấm màu xanh dương, có ghi thông tin: logo Gyproc, quy cách, tiêu chuẩn sản phẩm, xuất xứ, ứng dụng, bảo quản,..Lớp giấy ngoài màu xám ngà

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

Dấu hiện nhận diện trên sản phẩm in phun

Tấm thạch cao Gyproc chịu ẩm - chống cháy lan

GIẤY BIÊN TẤM


Giấy biên tấm màu xanh rêu, có ghi thông tin: logo Gyproc, quy cách, tiêu chuẩn sản phẩm, xuất xứ, ứng dụng, bảo quản,..Lớp giấy ngoài màu xanh rêu nhạt

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

Dấu hiện nhận diện trên sản phẩm in phun

Tấm thạch cao Gyproc chống cháy

GIẤY BIÊN TẤM

Giấy biên tấm màu đỏ, có ghi thông tin: logo Gyproc, quy cách, tiêu chuẩn sản phẩm, xuất xứ, ứng dụng, bảo quản,.. Lớp giấy ngoài màu hồng