Nhận diện tấm thạch cao Gyproc

Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn

GIẤY BIÊN TẤM

Giấy biên tấm màu xanh dương, lớp giấy ngoài màu xám ngà

1. Giấy biên tấm tấm thạch cao Gyproc® Tiêu Chuẩn sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước Nhà Bè tại Việt Nam

2. Giấy biên tấm tấm thạch cao Gyproc® Tiêu Chuẩn sản xuất tại nhà máy Hải Phòng tại Việt Nam

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Gyproc® Tiêu Chuẩn sản xuất tại nhà máy Hiệp Phước Nhà Bè tại Việt Nam

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Gyproc® Tiêu Chuẩn sản xuất nhà máy Hải Phòng tại Việt Nam

Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn (nhập khẩu)

GIẤY BIÊN TẤM

Giấy biên tấm màu xanh dương, lớp giấy ngoài màu xám ngà

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

Dấu hiện nhận diện trên sản phẩm in phun

Tấm thạch cao Gyproc® Chịu Ẩm (Chức năng kép Chịu Ẩm - Chống Cháy Lan)

GIẤY BIÊN TẤM

Giấy biên tấm màu xanh rêu, lớp giấy ngoài màu xanh rêu nhạt

Nhận diện biên tấm mới của tấm thạch cao Gyproc® Chịu Ẩm (nhà máy tại Hải Phòng)

Nhận diện biên tấm mới của tấm thạch cao Gyproc® Chịu Ẩm nhập khẩu từ Thái Lan

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Gyproc® Chịu Ẩm tại Việt Nam (nhà máy tại Hải Phòng)

Thông tin in mặt lưng Tấm thạch cao Gyproc® Chịu Ẩm nhập khẩu từ Thái Lan

Tấm thạch cao Gyproc chống cháy

GIẤY BIÊN TẤM

Giấy biên tấm màu đỏ, lớp giấy ngoài màu hồng

IN PHUN TRÊN MẶT TẤM