Nhận diện tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO trên nền thạch cao Gyproc

NHẬN DIỆN TRÊN SẢN PHẨM

NỘI DUNG IN PHUN THAY ĐỔI Áp dụng cho các sản phẩm từ trước tháng 01/2018

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO trên nền thạch cao Gyproc

In phun:

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO được in phun 2 dòng cụ thể như sau:

+ Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm

+ Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF, trong đó:

- ABC: tổ, số máy (3 số)

- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)

- DEF: số lô (3 số)

NỘI DUNG IN PHUN THAY ĐỔI Áp dụng từ tháng 01/2018

Dòng 1: VINH TUONG DECO/ DECO Plus + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm  

Dòng 2: LOT:ABC123456-DEF hh:mm

Trong đó 

- ABC: Tổ, số máy (3 số) .  

- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số) 

- DEF: số lô (3 số)

- hh:mm: giờ:phút sản xuất

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus trên nền tấm cứng DURAflex (số lượng 10 tấm/kiện)

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus trên nền tấm thạch cao Gyproc (số lượng 8 tấm/kiện)

NHẬN DIỆN BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Hình tổng quan


Dây đai vàng có in chữ VĨNH TƯỜNG đai quanh 2 đầu kiện tấm


Bao xung quanh kiện tấm bằng băng keo in nhận diện tấm trang trí trên nền thạch cao Gyproc (nền màu xanh dương)


Dán nhãn bên hông kiện tấm, màu nhãn vàng

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO trên nền tấm cứng DURAflex


NHẬN DIỆN TRÊN SẢN PHẨM

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO trên nền tấm cứng DURAflex

In phun:

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO được in phun 2 dòng cụ thể như sau:
+ Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm
+ Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF, trong đó:
- ABC: tổ, số máy (3 số)
- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
- DEF: số lô (3 số)

NHẬN DIỆN BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Hình tổng quan


Dây đai vàng có in chữ VĨNH TƯỜNG đai quanh 2 đầu kiện tấm


Bao xung quanh kiện tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus bằng băng keo in nhận diện tấm trang trí trên nền tấm cứng DURAflex (nền màu xanh lá) 


Dán nhãn bên hông kiện tấm, màu nhãn vàng

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO plus trên nền thạch cao Gyproc


NHẬN DIỆN TRÊN SẢN PHẨM

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO plus trên nền thạch cao Gyproc

In phun:

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO Plus được in phun 2 dòng cụ thể như sau:
Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm 
Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF
-ABC: Tổ, số máy (3 số) . 
-123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
-DEF: số lô (3 số)

NHẬN DIỆN BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Hình tổng quan


Dây đai vàng có in chữ VĨNH TƯỜNG đai quanh 2 đầu kiện tấm


Bao xung quanh kiện tấm bằng băng keo in nhận diện tấm trang trí trên nền thạch cao Gyproc (nền màu xanh dương)


Dán nhãn bên hông kiện tấm, màu nhãn vàng

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO plus trên nền tấm cứng DURAflex


NHẬN DIỆN TRÊN SẢN PHẨM

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO plus trên nền tấm cứng DURAflex

In phun:

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO Plus được in phun 2 dòng cụ thể như sau:
Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm 
Dòng 2: LOT: ABC123456-DEF
-ABC: Tổ, số máy (3 số) . 
-123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số)
-DEF: số lô (3 số)

NHẬN DIỆN BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM

Hình tổng quan


Dây đai vàng có in chữ VĨNH TƯỜNG đai quanh 2 đầu kiện tấm


Bao xung quanh kiện tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus bằng băng keo in nhận diện tấm trang trí trên nền tấm cứng DURAflex (nền màu xanh lá) Dán nhãn bên hông kiện tấm, màu nhãn vàng