Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong hai nhà máy nhiệt điện sẽ được xây dựng tại Khu kinh tế Nghi Sơn theo nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, do EVN làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy là 22.260 tỷ đồng.
Tại dự án này, Vĩnh Tường tham gia ở khâu cung cấp vật liệu xây dựng với 6000m2 trần thả, 1000m2 trần chìm, 4000m2 vách
Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 là một trong hai nhà máy nén khí nhiệt điện sẽ được xây dựng tại Khu kinh tế Nghi Sơn theo nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, do EVN làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà máy là 22.260 tỷ đồng.

Hệ thống trần thạch cao Vĩnh Tường, vách ngăn thạch cao Vĩnh Tường được dùng trong công trình Nhiệt điện Nghi Sơn

Toàn cảnh nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Dự án Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn được xây dựng trên diện tích 350 ha, thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn nằm trong địa bàn xã Hải Hà và Hải Thượng thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy gồm 2 tổ máy, thiết kế công suất 600 MW, cung cấp khoảng 3,6 tỷ kWh sản lượng điện mỗi năm.
Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đảm bảo cung cấp điện an toàn và kinh tế phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp tại Khu kinh tế Nghi Sơn, đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả khu vực Bắc Trung bộ nói chung. Tại dự án này, Vĩnh Tường tham gia ở khâu cung cấp vật liệu xây dựng với 6000m2 trần thả, 1000m2 trần chìm, 4000m2 vách.

Dự án cùng nhóm