Rạp chiếu phim CGV Thảo Điền Pearl

Nằm ngay tại vị trí lí tưởng ở trung tâm Quận 2, hệ thống CGV sắp mở cửa cụm rạp Thảo Điền Pearl, và trong tương lai, rạp chiếu này cũng sẽ này ngay trên tuyến đường metro của thành phố. Đây sẽ là cụm rạp CGV thứ 7 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, và là cụm rạp CGV thứ 17 tại Việt Nam. CGV Thảo Điền gồm 6 rạp chiếu phim.
Nằm ngay tại vị trí lí tưởng ở trung tâm Quận 2, hệ thống CGV sắp mở cửa cụm rạp Thảo Điền Pearl, và trong tương lai, rạp chiếu này cũng sẽ này ngay trên tuyến đường metro của thành phố. Đây sẽ là cụm rạp CGV thứ 7 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, và là cụm rạp CGV thứ 17 tại Việt Nam. CGV Thảo Điền gồm 6 rạp chiếu phim.Sử dụng sản phẩm Vĩnh Tường làm trần và vách ngăn cho hê rap này, CGV Thảo Điền đã sử dụng 17.000m2 tấm thạch cao Gyproc chống cháy 12.7mm và 1.300m2 thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 12.7mm
.

Dự án cùng nhóm