Thay đổi nhận diện in phun mặt lưng tấm trang trí VĨNH TƯỜNG DECO/ VĨNH TƯỜNG DECO PLUS

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin thông báo thay đổi nhận diện in phun mặt lưng tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ Vĩnh Tường DECO Plus, áp dụng từ tháng 1 năm 2018. Chi tiết các thay đổi như sau:
 

1. NỘI DUNG IN PHUN HIỆN TẠI của tấm trang trí: sẽ dừng cung cấp khi hết hàng tấm trang trí với nội dung in phun mặt lưng này

Dòng 1: VINHTUONG + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm  
Dòng 2: LOT:ABC123456-DEF hh:mm
Trong đó 
- ABC: Tổ, số máy (3 số) .  
- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số) 
- DEF: số lô (3 số)
- hh:mm: giờ:phút sản xuất


Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus trên nền tấm cứng DURAflex (số lượng 10 tấm/kiện)


Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus trên nền tấm thạch cao Gyproc (số lượng 8 tấm/kiện)

2. NỘI DUNG IN PHUN THAY ĐỔI Áp dụng từ tháng 01/2018: sẽ áp dụng trong thời gian tới

Dòng 1: VINH TUONG DECO/ DECO Plus + mũi tên hướng dẫn chiều lắp tấm  
Dòng 2: LOT:ABC123456-DEF hh:mm
Trong đó 
- ABC: Tổ, số máy (3 số) .  
- 123456: ngày tháng năm sản xuất (6 số) 
- DEF: số lô (3 số)
- hh:mm: giờ:phút sản xuất


 

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus trên nền tấm cứng DURAflex (số lượng 10 tấm/kiện)

Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ DECO Plus trên nền tấm thạch cao Gyproc (số lượng 8 tấm/kiện)

3. CÁC ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN KHÁC: KHÔNG THAY ĐỔI

Nhãn Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO trên nền thạch cao Gyproc

Nhãn Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO Plus trên nền thạch cao Gyproc

Nhãn Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO trên nền tấm cứng DURAflex

Nhãn Tấm trang trí Vĩnh Tường DECO Plus trên nền tấm cứng DURAflex

Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco/ DECO Plus trên nền tấm cứng DURAflex (số lượng 10 tấm/kiện)

Tấm trang trí Vĩnh Tường Deco/ DECO Plus trên nền tấm thạch cao Gyproc (số lượng 8 tấm/kiện)

Trong quá trình chuyển đổi, trên thị trường có thể tồn tại song song tấm trang trí với nhận diện in phun mặt lưng cũ. Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm của các lô hàng tấm trang trí Vĩnh Tường DECO/ Vĩnh Tường DECO Plus do Vĩnh Tường sản xuất và phân phối đều đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đã công bố. 

Xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng! 
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Tiếp Thị Công ty CPCN Vĩnh Tường 
Tầng 9, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TpHCM 
Điện thoại: (028) 377.61.888 Fax: (028) 377.60.824 

Hotline tư vấn miễn cước toàn quốc 1800-1218 

 

CÔNG TY CP CÔNG NGHIÊP VĨNH TƯỜNG