Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty CP CN Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2012 và ngày bắt đầu chia trả cổ tức năm 2012 như sau: 
- Đối tượng nhận cổ tức: là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến 17h ngày 31/01/2013 
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt I/2012: đến 17h ngày 31/01/2013
- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 06/02/2013
- Địa điểm chi trả cổ tức: 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem file đính kèm để xem nội dung chi tiết Thông báo: