Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013

Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:


- Đối tượng được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến ngày chốt danh sách. 

 

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 10/04/2013

 

- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 27/04/2013

 

Xem văn bản chính thức: