Thông báo chuyển địa điểm VP đại diện & Tổng Kho mới tại Hà Nội

Chi nhánh Cty CP CN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Vĩnh Tường                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       ________________                                                                           ___________________________________

  Số:…….…../TB-2011                                 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011

                                                         

THÔNG BÁO

V/v Chuyển địa điểm VP đại diện & Tổng Kho mới tại Hà Nội của

CN Công Ty CP CN Vĩnh Tường

 

 

Kính gửi:       Quý Khách hàng

CN CÔNG TY CP CN VĨNH TƯỜNG
xin thông báo tới Quý khách hàng trong tháng 8 năm 2011 công ty chúng tôi sẽ chuyển văn phòng đại diện và tổng kho theo nội dung như sau:

1/ Văn phòng đại diện: sẽ được chuyển tới địa chỉ mới P.1402, Tòa nhà LILAMA 10, đường Lê Văn Lương kéo dài, Trung Văn,  Từ Liêm, Hà Nội. ( Chi tiết xem bản đồ đi kèm )

-   Văn phòng chính thức hoạt động tại địa chỉ mới: ngày 6/8/2011.

-   Điện thoại:  giữ nguyên số liên lạc cũ - 04 3785 66 88,   số fax: 04 3556 6685

 Tổng kho mới: Chuyển tới địa chỉ Khu liên hợp thể thao Quốc Gia, đường Lê Đức Thọ, xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội ( đối diện Sân vận động Mỹ Đình ) thay cho kho cũ 90 Nguyễn Tuân ( chi tiết xem bản đồ đi kèm ).

-   Số điện thoại   : 04.7305.1618            Fax : 04.7305.1619

-   Số điện thoại 04 3 5568 569 của kho 90 Nguyễn Tuân chuyển về VP đại diện Vĩnh Tường tại toà nhà LILAMA 10.

-   Kho mới chính thức hoạt động tại địa chỉ mới:  ngày 8/8/2011.


Vậy xin thông báo để Quý Khách hàng được biết!

Trân trọng!

                                                                  Chi nhánh Cty CP CN Vĩnh Tường