Thông Báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2014

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin thông báo đến quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2014. 

Căn cứ quyết định của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường ngày 09 tháng 05 năm 2014; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2014 và ngày bắt đầu chỉ trả cổ tức đợt 1 như sau:
- Đối tượng nhận cổ tức đợt 1/2014: là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty đến ngày 31/01/2015.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1/2014: đến 17h ngày 31/01/2015. 
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: 8% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 800 đồng/ cổ phần. 
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
- Thời gian chi trả: từ ngày 10/02/2015
- Địa điểm chi trả: 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
- Thủ tục chi cổ tức: 
 + Tiền mặt: Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt, đè nghị Quý cổ đông mang theo giấy CMND/hộ chiếu và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 
 + Chuyển khoản: Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản xin vui lòng đăng ký theo mẫu của Công ty. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế toán. Điện thoại: (08) 3776 1888 . Ext: 609 gặp chị Phương. 

Trân trọng thông báo. 

Các tài liệu liên quan: