Thông báo: Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức đợt 2 và ngày chia tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2013

Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức đợt 2 và ngày chia tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2013.

 
Xin vui lòng download tập tin đính kèm:


Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng tài chính kế toán, số điện thoại 08. 377 61 888 - Ext 609 gặp Chị Thanh Phương.

Xin cảm ơn sự quan tâm của quý cổ đông.

Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CPCN Vĩnh Tường trân trọng thông báo.