Thông tin chương trình

Đối tượng để được xét tài trợ:
 • Thợ thạch cao đã và đang tham gia nghề ít nhất ba năm.
 • Thợ thạch cao có chỗ ở quá khó khăn và không có khả năng tự cải tạo hoặc xây mới.
 • Cá nhân không vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, có nhân cách tốt: yêu thương và chăm sóc gia đình, người thân; hy sinh vì gia đình; là người biết nâng niu và gìn giữ các giá trị gia đình trong những khó khăn của cuộc sống.
 • Thợ thi công có thẻ nghề của Vĩnh Tường sẽ được xét duyệt ưu tiên.

Giá trị tài trợ
 • Vĩnh Tường sẽ xây lại nhà hoặc sữa chữa toàn bộ tùy vào hiện trạng nhà. Giá trị của gói xây/sửa nhà là 60 triệu đồng cho mỗi trường hợp + mái tôn do công ty NS BlueScope tài trợ + chi phí sơn nhà.
 • Tiêu chuẩn nhà: Nhà cấp 4 với mái tôn Zacs được tài trợ bởi NS BlueScope, tường gạch, trần nổi Vĩnh Tường, tấm thạch cao Gyproc hoặc tấm DURAflex hoặc các loại tấm khác do Vĩnh Tường cung cấp.
 • Các tài trợ khác từ các Trung tâm phân phối và cộng đồng (nếu có…).

Thông tin chương trình

Đối tượng để được xét tài trợ:
 • Thợ thạch cao đã và đang tham gia nghề ít nhất ba năm.
 • Thợ thạch cao có chỗ ở quá khó khăn và không có khả năng tự cải tạo hoặc xây mới.
 • Cá nhân không vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, có nhân cách tốt: yêu thương và chăm sóc gia đình, người thân; hy sinh vì gia đình; là người biết nâng niu và gìn giữ các giá trị gia đình trong những khó khăn của cuộc sống.
 • Thợ thi công có thẻ nghề của Vĩnh Tường sẽ được xét duyệt ưu tiên.

Giá trị tài trợ
 • Vĩnh Tường sẽ xây lại nhà hoặc sữa chữa toàn bộ tùy vào hiện trạng nhà. Giá trị của gói xây/sửa nhà là 60 triệu đồng cho mỗi trường hợp + mái tôn do công ty NS BlueScope tài trợ + chi phí sơn nhà.
 • Tiêu chuẩn nhà: Nhà cấp 4 với mái tôn Zacs được tài trợ bởi NS BlueScope, tường gạch, trần nổi Vĩnh Tường, tấm thạch cao Gyproc hoặc tấm DURAflex hoặc các loại tấm khác do Vĩnh Tường cung cấp.
 • Các tài trợ khác từ các Trung tâm phân phối và cộng đồng (nếu có…).