Thư mời Đại hội cổ đông 2009

Thư mời Đại hội cổ đông 2009
   
THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2009

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
 
Thời gian: 8h30 đến 11h30 ngày 11/04/2009.
 
Địa điểm: Khách sạn Palace (Lầu 6, Số 56 Nguyễn Huệ, Quận 1, TpHCM)
 
Nội dung chương trình theo bảng chi tiết đính kèm.
 
Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Mọi chi tiết liên quan vui lòng liên hệ:

Anh Tuấn - Phòng TCKT

Điện thoại: (84-8) 3862 2972 - 0908 818 297

Fax: (84-8) 3862 2974
Email: tuanktt@vinhtuong.com
 
Trân trọng kính chào.
 
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
            CHỦ TỊCH           
 
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
 
*** Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 07/04/2009 để thuận tiện cho công tác tổ chức. Trường hợp không tham dự, Quý vị vui lòng ủy quyền cho cổ đông khác theo mẫu đính kèm. Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời và giấy ủy quyền (nếu có) và các tài liệu đính kèm khi tham dự Đại hội.