Thư viện – giảng đường ĐH Ngân hàng

Công trình được xây dựng tại quận Thủ Đức, Tp.HCM với quy mô 1Block 9 tầng. Công trình do Công ty NAGECCO làm tư vấn thiết kế và Công ty XD & PT Nông thôn – Công nghiệp - Tp.HCM làm chủ thầu.

Công trình được xây dựng tại quận Thủ Đức, Tp.HCM với quy mô 1Block 9 tầng. Công trình do Công ty NAGECCO làm tư vấn thiết kế và Công ty XD & PT Nông thôn – Công nghiệp - Tp.HCM làm chủ thầu.

Trong dự án này công trình sử dụng 3.600m2 trần chìm =, 4.500m2 trần nổi với hệ sản phẩm tương ứng: khung  Tika, tấm thạch cao Gyproc , Khung TopLINE, tấm phủ PVC – VT11.

Dự án cùng nhóm