TIẾP LỬA TINH THẦN TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI

Tiếp lửa và gìn giữ tinh thần tương thân tương ái là một trong những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của Vĩnh Tường. Đầu năm 2016, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra chương trình “Hỗ trợ công nhân viên VTI cải tạo nhà ở” nhằm động viên, sẻ chia với nhân viên đang có hoàn cảnh khó khăn trong toàn công ty. Tính đến nay, đã có 5 ngôi nhà được xây mới, 11 trường hợp được hỗ trợ sửa chữa.  Hi vọng rằng với chính sách quan tâm hỗ trợ này của công ty, anh chị em nhân viên công ty yên tâm làm việc và hoàn thành tốt công việc của mình.