Tin tức cổ đông

Chương Trình và Tài liệu liên quan Đại Hội Cổ Đông năm 2014

Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông chương Trình và Tài liệu liên quan Đại Hội Cổ Đông năm 2014.
Xem thêm

Thư mời - Tham dự họp Đại hội cổ đông năm 2014

Hội đồng quản trị công ty CPCN Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 vào ngày 9/5.2014 tại Lầu 2, tòa nhà IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.
Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013

Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường.
Xem thêm

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Xem thêm

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Công ty cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2014. Ngày chốt danh sách cổ đông 16h30 ngày 12/04/2014.
Xem thêm

Thông báo: Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức đợt 2 và ngày chia tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2013

Công ty CPCN Vĩnh Tường kính gửi quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức đợt 2 và ngày chia tạm ứng cổ tức đợt 2 của năm 2013.
Xem thêm

Công văn của UBCK về việc rút đăng ký đại chúng của Công ty CPCN Vĩnh Tường.

Công văn của UBCK về việc rút đăng ký đại chúng của Công ty CPCN Vĩnh Tường. 
Xem thêm

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn tháng 2 năm 2014

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn tháng 2 năm 2014
Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2013

Công ty công nghiệp cổ phần Vĩnh Tường trân trọng gửi quý cổ đông Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2013.
Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2012

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Vĩnh Tường trân trọng gửi quý cổ đông Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 2 và ngày chia cổ tức đợt 2 của năm 2012.
Xem thêm
Xem thêm