Tin tức cổ đông

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng tháng 5 năm 2012

Căn cứ giấy chứng nhận kinh doanh và điều lệ công ty, dựa theo yêu cầu công việc, lý lịch và năng lực. Chủ tịch hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Bắc làm kế toán trưởng công ty CP CN Vĩnh Tường từ ngày 8 tháng 5 năm 2013
Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông công ty CPCN Vĩnh Tường năm 2013

Đại hội cổ đông Công ty CP CN Vĩnh Tường được tổ chức vào ngày 27.04.2013 với sự tham gia đông đủ của cổ đông. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung về chia cổ tức, đầu tư và thông qua các kế hoạch năm 2013
Xem thêm

Tài Liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường thông báo tài Tài liệu Đại hội Cổ Đông 2013 được diễn ra vào ngày 27.04.2013.
Xem thêm

Thư mời tham gia đại hội cổ đông 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 27.04.2013.
Xem thêm

Thông báo chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên 2013

Công ty cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 1 và ngày chia cổ tức đợt 1 của năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty CP CN Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức đợt 1 năm 2012 và ngày bắt đầu chia trả cổ tức năm 2012.
Xem thêm

Đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Phiếu đăng ký nhận chia lãi cổ tức bằng chuyển khoản
Xem thêm

Thông báo chia lãi cổ tức đợt 2

Thông báo chia lãi cổ tức đợt 2 năm 2011
Xem thêm

Chương trình đại hội cổ đông 2012

Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
Xem thêm

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi quý cổ đông nghị quyết đại hội cổ đông thông qua ngày 21/04/2012
Xem thêm
Xem thêm