Tòa nhà không gian internet Chip Sáng- Q9, TP.HCM

“Toà nhà không gian internet Chíp Sáng” (BCIS) có vị trí tại Khu Công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do Công Cổ phần Chíp Sáng là chủ đầu tư.

“Toà nhà không gian internet Chíp Sáng” (BCIS) có vị trí tại Khu Công nghệ cao, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh do Công Cổ phần Chíp Sáng là chủ đầu tư.

Với quy Mô: Cao ốc văn phòng 9 tầng, 2.000m2/ 01 tầng (không kể tầng hầm và sân thượng) trên diện tích đất là hơn 5 ngàn m2, phục vụ 2.000 nhân viên văn phòng làm việc. Trong dự án này, Vĩnh Tường thực hiện 2.000m2 khung BASI, tấm thạch cao 9mm,  15.000M2 khung TopLINE.

Dự án cùng nhóm