Trần chống cháy GypCeil FIRE

Sử dụng các thanh chính VTC-Basi với các thanh phụ lồng ghép vào nhau và Tấm Thạch Cao Chống Cháy Gyproc FireStop. Đây là giải pháp chống cháy hoàn hảo cho việc bảo vệ hệ thống cơ điện phía trên trần.