Hệ trần có tính năng đặc biệt

Là hệ trần sử dụng tấm thạch cao có chức năng đặc biệt như Tấm thạch cao tiêu âm Gyptone, Tấm thạch cao Gyproc chống cháy,..phù hợp cho các công trình có yêu cầu cao về chức năng âm học, chống cháy, chống ẩm,...