Trần hợp kim nhôm Carol

Trần hợp kim CAROL, trần kim loại, trần hợp kim nhôm của Vĩnh Tường . Ứng dụng làm trần nổi các khu vực sảnh, hành lang… sang trọng và thẩm mỹ

 

 

Thông tin sản phẩm
Trần hộp kim nhôm Carol

Trần hợp kim CAROL, trần kim loại, trần hợp kim nhôm của Vĩnh Tường . Ứng dụng làm trần nổi các khu vực sảnh, hành lang… sang trọng và thẩm mỹ 
 
Gồm thanh chính VTC4000, thanh phụ V-Carrier và thanh viền tường VT20/22. Thanh chính và thanh phụ liên kết với nhau bằng khóa liên kết V-bracket. 


     Mọi thắc mắc về sản phẩm, hệ thống các giải pháp của Vĩnh Tường, vui lòng liên lạc:

Sản phẩm cùng nhóm