Trần nổi hợp kim nhôm SkyMETAL

SkyMETAL là sản phẩm trần kim loại, trần hợp kim nhôm, trần hợp kim CAROL của Vĩnh Tường. Ứng dụng làm trần nổi các khu vực sảnh, hành lang… sang trọng và thẩm mỹ
Thông tin sản phẩm
Trần nổi hợp kim nhôm SkyMETAL

Gồm thanh chính VTC4000, thanh phụ V-Carrier và thanh viền tường VT20/22. Thanh chính và thanh phụ liên kết với nhau bằng khóa liên kết V-bracket.


     Mọi thắc mắc về sản phẩm, hệ thống các giải pháp của Vĩnh Tường, vui lòng liên lạc:

Sản phẩm cùng nhóm