Trụ sở Chi nhánh ngân hàng Agribank tại Sóc Sơn

Công trình trụ sở làm việc kiêm kho chi nhánh của Agribank Sóc Sơn bao gồm nhà làm việc cấp II, 7 tầng nổi + 1 tầng hầm và hội trường cấp IV, 2 tầng. Đóng góp vai trò trong công trình này, Vĩnh Tường thực hiện hoàn thiện hơn 6000m2 trần thả gồm hệ khung và tấm Vĩnh Tường.Công trình trụ sở làm việc kiêm kho chi nhánh của Agribank Sóc Sơn bao gồm nhà làm việc cấp II, 7 tầng nổi + 1 tầng hầm và hội trường cấp IV, 2 tầng. Công trình hoàn thành sẽ tạo nên một diện mạo mới cho Agribank Sóc Sơn, tạo điều kiện cho chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, thúc đẩy cơ cấu kinh tế trên địa bàn cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội.

Đóng góp vai trò trong công trình này, Vĩnh Tường thực hiện hoàn thiện hơn 6000m2 trần thả gồm hệ khung và tấm Vĩnh Tường.

Dự án cùng nhóm