Trụ sở công an Phú La

Nằm trong khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội, Công ty CP Tu tạo và phát triển nhà cùng Công ty CP Đầu tư & phát triển nhà số 6 Hà Nội đã hợp tác xây dựng Trụ sở công an Phú La.

Trong  công trình này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm phục vụ trên 25.000 m2 trần chìm, 5.000 m2 vách bằng tấm thạch cao 9mm.
Nằm trong khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, TP Hà Nội, Công ty CP Tu tạo và phát triển nhà cùng Công ty CP Đầu tư & phát triển nhà số 6 Hà Nội đã hợp tác xây dựng Trụ sở công an Phú La.

Hệ thống trần thạch cao Vĩnh Tường, vách ngăn thạch cao Vĩnh Tường được dùng trong công trình Trụ sở công an Phú La -

Phối cảnh trụ sở Công an Phú La, Hà Nội

Công trình xây dựng trụ sở làm việc của CATP Hà Nội trên diện tích 3,4ha, gồm 1 nhà làm việc chính cao 18 tầng (bao gồm 1 tầng hầm, 3 tầng đế và 14 tầng của 2 toà tháp) với diện tích xây dựng 35.750m2, 1 nhà công vụ, tiếp dân cao 6 tầng với diện tích xây dựng: 6.245m2 và nhiều công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí dự án trên 287 tỷ đồng. Trong  công trình này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm phục vụ trên 25000 m2 trần chìm, 5000 m2 vách bằng tấm thạch cao 9mm.

Dự án cùng nhóm