Trung tâm đào tạo ĐH Kinh tế Quốc Dân

Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được xây dựng để phục vụ nhu cầu đào tạo trước mắt của nhà trường; về lâu dài cơ sở này làm chức năng là Trung tâm điều hành toàn trường và các Viện, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo hợp tác quốc tế.
Trung tâm đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được xây dựng để phục vụ nhu cầu đào tạo trước mắt của nhà trường; về lâu dài cơ sở này làm chức năng là Trung tâm điều hành toàn trường và các Viện, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo hợp tác quốc tế.Công trình được đầu tư:
- Xây dựng khối nhà cao tầng, gồm một đơn nguyên 19 tầng và một đơn nguyên 13 tầng, tổng diện tích khoảng 95.730 m2 sàn, bao gồm: khối hành chính, quản lý làm việc và phục vụ giảng dạy; khối các Viện, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo; Thư viện thông tin và hợp tác quốc tế và các công trình hạ tầng kỹ thuật và phục vụ.
- Nâng cấp, cải tạo và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thông tin liên lạc, phù hợp với quy hoạch trong khu vực.

Là nhà thầu vật tư trần và vách thạch cao cho công trình này, Vĩnh Tường đã cung cấp 22.000m2 trần nổi sử dụng khung Vĩnh Tường Topline Plus và tấm trang trí Vĩnh Tường Deco Plus trên nền Duraflex, 18.000m2 trần chìm với hệ khung Vĩnh Tường Basi và 7.000m2 vách ngăn với hệ khung Vĩnh Tường E-Wall.

Dự án cùng nhóm