Trung tâm dữ liệu điều hành Viettel Hòa Lạc

Tham gia công trình này, Vĩnh Tường cung cấp 3.000m2 trần nổi với hệ khung Vĩnh Tường Smartline và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm, 2.000m2 trần chìm với hệ khung Serra và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm
Trung tâm Công nghệ cao này của Viettel sẽ phục vụ cho hoạt động của Công ty Liên doanh Viettel - CHT (Chunghwa Telecom), với mục tiêu xây dựng một trung tâm dữ liệu mạng và công nghiệp số lớn và hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng như Chính phủ, các ngân hàng, tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia, các nhà cung cấp dịch vụ số...tập trung vào một số lĩnh vực như: E-Learning, Trò chơi điện tử, Cổng giao dịch Internet, Dịch vụ mạng di động, Thư viện điện tử, Kho dữ liệu số...

Hạng mục công trình đầu tiên của Dự án là Tòa nhà làm việc 25 tầng. Công trình sẽ được hoàn thành sau 2 năm thi công với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ chưa kể chi phí thiết bị. Các hạng mục công trình khác đang được gấp rút hoàn thiện hồ sơ thiết kế và các thủ tục cần thiết để có thể tiến hành xây dựng đồng loạt trong năm 2009 nhằm đảm bảo đưa dự án vào khai thác, hoạt động đồng bộ đúng mục tiêu và kế hoạch mà Viettel đã cam kết với Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc.

Trung tâm điều hành Viettel Hòa Lạc

Tham gia công trình này, Vĩnh Tường cung cấp 3.000m2 trần nổi với hệ khung Vĩnh Tường Smartline và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm, 2.000m2 trần chìm với hệ khung Vĩnh Tường Serra và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm

Dự án cùng nhóm