TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - BRVT

Ngày 2/5 vừa qua toàn bộ 35 trụ sở, ban, ngành hành chính của các cơ quan trực thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được chuyển về nơi làm việc mới tại Thị xã Bà Rịa. Khu trung tâm hành chính mới này có quy mô : 9 lốc 7-12  tầng, là nơi làm việc của toàn bộ hệ thống hành chính tỉnh BR-VT.
Ngày 2/5 vừa qua toàn bộ 35 trụ sở, ban, ngành hành chính của các cơ quan trực thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được chuyển về nơi làm việc mới tại Thị xã Bà Rịa. Khu trung tâm hành chính mới này có quy mô : 9 lốc 7-12  tầng, là nơi làm việc của toàn bộ hệ thống hành chính tỉnh BR-VT.

Hệ thống trần thạch cao Vĩnh Tường, vách ngăn thạch cao Vĩnh Tường được dùng trong công trình TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình này được xây dựng từ năm 2009, và mới được hoàn thành vào tháng 5 qua. Việc di dời trung tâm hành chính từ Vũng Tàu về Bà Rịa là để ưu tiên phát triển du lịch cho TP Vũng Tàu, đồng thời lấy thị xã Bà Rịa làm hạt nhân phát triển cho các huyện lân cận. Cả hệ thống trần chìm và trần nổi đều sử dụng sản phẩm do Vĩnh Tường cung cấp. Sản phẩm cụ thể: khung Vĩnh Tường Topline, tấm Duraflex 6mm , khung Vĩnh Tường Basi + tấm thạch  Gyproc 9mm.

Dự án cùng nhóm