Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Q8, Tp.HCM

Tọa lạc tại 159 Hưng Phú, Phường 8, Q8, trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm được xây dựng trên diện tích 4000 m2 gồm 4 tầng. Trong công trình này, Vĩnh Tường đóng góp ở hạng mục hoàn thiện với các sản phẩm khung Vĩnh Tường TIKA, khung FINEline và tấm trang trí.


Tọa lạc tại 159 Hưng Phú, Phường 8, Q8, trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm được xây dựng trên diện tích 4000 m2 gồm 4 tầng. Trong công trình này, Vĩnh Tường đóng góp ở hạng mục hoàn thiện với các sản phẩm khung Vĩnh Tường TIKA, khung FINEline và tấm trang trí.

Dự án cùng nhóm