VĂN PHÒNG TỔNG CTY CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

Văn phòng Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam được xây dựng đặt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư hơn 4 nghìn tỉ.
Cùng thực hiện trong dự án này, Vĩnh Tường là một trong những nhà cung cấp vật tư với quy mô đạt 10.000m2, bao gồm các sản phẩm: Hệ Khung Basi, Fineline ,vách 75, tấm TC 9mm, 12mm, 15mm.
Văn phòng Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam được xây dựng đặt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư hơn 4 nghìn tỉ.

Hệ thống trần thạch cao Vĩnh Tường, vách ngăn thạch cao Vĩnh Tường được dùng trong công trình VĂN PHÒNG TỔNG CTY CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN NAM

Đây là nơi tham mưu, làm việc của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty. Cùng thực hiện trong dự án này, Vĩnh Tường là một trong những nhà cung cấp vật tư với quy mô đạt 10.000m2, bao gồm các sản phẩm: Hệ Khung Basi, Fineline ,vách 75, tấm TC 9mm, 12mm, 15mm.

Dự án cùng nhóm