Viện công nghệ Vũ Trụ

Viện Công nghệ vũ trụ là viện nghiên cứu đầu ngành về công nghệ vũ trụ của Nhà nước trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện Công nghệ Vũ trụ nằm ở Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, với quy mô 35.000m2.Viện Công nghệ vũ trụ là viện nghiên cứu đầu ngành về công nghệ vũ trụ của Nhà nước trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Công nghệ vũ trụ có chức năng nghiên cứu các vấn đề cơ bản có chọn lọc liên quan đến khoa học và công nghệ vũ trụ, nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh nhỏ, xây dựng và thực hiện chương trình khoa học công nghệ độc lập về công nghệ vũ trụ, xây dựng các dự án phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ vũ trụ.

Vĩnh Tường hân hạnh cung cấp các sản phẩm cho hạng mục trần thạch cao cho công trình này, bao gồm: 20.000m2 trần thạch cao sử dụng khung trần chìm Vĩnh Tường Basi và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm; 5.000m2 trần thạch cao sử dụng khung trần nổi Vĩnh Tường Fineline Plus và tấm trang trí Vĩnh Tường Deco 3.5.

Dự án cùng nhóm