Viettel Hưng Yên

Toà nhà Viettel Hưng Yên được xây dựng tại số 537 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, ở vị trí đối diện với tòa nhà Viễn thông Hưng Yên. Trong công trình này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm hoàn thiện hạng mục trần và vách ngăn trên 6000m2 trần thả khung TopLINE.

Toà nhà Viettel Hưng Yên được xây dựng tại số 537 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, ở vị trí đối diện với tòa nhà Viễn thông Hưng Yên. Công trình này có quy mô xây dựng cao 12 tầng, tổng diện tích sàn là 8.820m2, trên tổng diện tích mặt bằng là 13.000 m2. Tổng kinh phí xây dựng là gần 130 tỷ đồng, do Công ty 386, Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng thi công.

Trong công trình này, Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm hoàn thiện hạng mục trần và vách ngăn trên 6000m2 trần thả khung TopLINE.

Dự án cùng nhóm