Vĩnh Tường đạt chứng chỉ An toàn chất lượng theo chuẩn CCI


Bên cạnh việc cam kết phát triển bền vững và giảm thiểu tác động đến môi trường, Vĩnh Tường còn không ngừng nổ lực cải tiến về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Minh chứng cho sự cố gắng này, một lần nữa Vĩnh Tường đã vinh dự đạt “CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG THEO CHUẨN CCI” – Chứng nhận này được đánh giá, phê duyệt bởi đại diện tổ chức chứng nhận Quốc tế InterComfomity theo chuẩn CCI (Consumer Confidence Index - chỉ số niềm tin dành cho người tiêu dùng) và được công nhận toàn cầu bởi tổ chức Global GTA Internationnal.


Với kết quả đạt được, Niềm tin đối với chất lượng của sản phẩm Vĩnh Tường chắc chắn sẽ ngày càng được củng cố trong lòng đối với khách hàng trong và ngoài nước.