Xuân Mai Tower

Công trình Xuân Mai Tower sử dụng 35.000m2 trần chìm và 6.000m2 trần nổi do Vĩnh Tường cung cấp, với các sản phẩm: khung Vĩnh Tường Eko, khung Vĩnh Tường Topline và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm.
Xuân Mai Tower được xây dựng trên diện tích 5.930 m2, trong đó, diện tích xây dựng là 3.437 m2, còn lại là diện tích cây xanh, sân đường nội bộ. Công trình gồm 2 tháp A, B, mỗi tháp cao 30 tầng, có chung 2 tầng hầm, 5 tầng thương mại dịch vụ và 25 tầng chung cư.

Xuân Mai Tower

Công trình Xuân Mai Tower sử dụng 35.000m2 trần chìm và 6.000m2 trần nổi do Vĩnh Tường cung cấp, với các sản phẩm: khung Vĩnh Tường Eko, khung Vĩnh Tường Topline và tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm.

Dự án cùng nhóm