Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường

Văn phòng:
Cao ốc IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 377 61 888 - 377 63 888
Fax: (84-28) 377 60 824
Xem bản đồ
Chi nhánh Miền Bắc:
Phòng 1402, Tòa nhà Lilama 10, đường Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3785 6688
Fax: (84-24) 3556 6685
Xem bản đồ

Website: www.vinhtuong.com
Email: chamsockhachhang@vinhtuong.com

Nhà máy 1:
Cao ốc IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 377 61 888 - 377 63 888
Xem bản đồ
Nhà máy 2:
Cao ốc IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 377 61 888 - 377 63 888
Xem bản đồ
Nhà máy 3:
Cao ốc IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (84-28) 377 61 888 - 377 63 888
Xem bản đồ
Hệ thống đại lý:

Tìm đại lý Vĩnh Tường gần với vị trí của bạn nhất trên khắp Việt Nam

Tìm người bán/ đại lý

Đăng ký nhận bản tin