Toàn bộ tài liệu về sản phẩm của Vĩnh Tường để quý khách có thể tải về
1 Tấm thạch cao siêu cứng chắc HABITO 2019

(PDF - 3.6Mb)

2 Băng Viền Góc LEVELLINE® Flex 2019(PDF - 1Mb)
3 Tấm thạch cao tiêu âm Gyptone 2019

(PDF - 4,1MB)

4 Khung trần chìm Vĩnh Tường ALPHA 2019

(PDF - 1,1MB)

5 Bột xử lý mối nối thạch cao Gyp-Filler™

(PDF - 2.5Mb)

6 Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG BASI 2019(PDF - 1.16 MB)
7 Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG TIKA 2019

(PDF - 693 KB)

8 Khung trần chìm VĨNH TƯỜNG EKO 2019

(PDF - 829 KB)

9 Khung vách ngăn VĨNH TƯỜNG V-Wall 2018

(PDF - 731 KB)

10 Khung vách ngăn VĨNH TƯỜNG E-Wall 2018

(PDF - 717 KB)

11 Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG TopLINE Plus 2019

PDF(911 KB)

12 Khung trần nổi VĨNH TƯỜNG FineLINE Plus 2019

PDF (1021 KB)

13 Tấm thạch cao Gyproc Chong chay 2018

PDF (3,5 MB)

14 Tấm thạch cao Gyproc Chiu Am 2019

PDF (3,5 MB)

15 Gyproc Plaster board - Moisture Resistant 2019

PDF (3,5 MB)

16 Gyproc Plaster board - Classic Board 2019

PDF (3,5 MB)

17 Tấm thạch cao Gyproc Tieu chuan 2019

PDF (3,5 MB)

18 Tấm cứng vân gỗ DURAwood 2018

PDF (9 MB)

19 Bảo hành 5 năm khung xương Vĩnh Tường

PDF (1,3Mb)

20 Bảo hành 5 năm Tấm thạch cao Gyproc

PDF (1,1Mb)

21 Bảo hành 5 năm Tấm cứng DURAflex

PDF (1,1Mb)

22 Chứng nhận ASTM C635 - KHUNG TRẦN TREO VĨNH TƯỜNG

(PDF - 1.804 MB)

23 Chứng nhận ASTM C645 - KHUNG VÁCH NGĂN VĨNH TƯỜNG

(PDF - 1.583 MB)

24 Chứng nhận ISO 9001 - Nhà máy Vĩnh Tường

(PDF - 1.456 MB)

25 Chứng nhận ISO 14001 - Nhà máy Vĩnh Tường

(PDF - 922 KB)

26 Chứng nhận ISO 9001 - Nhà máy Gyproc

(PDF - 1.456 MB)

27 Chứng nhận ISO 14001 - Nhà máy Gyproc

(PDF - 922 KB)

28 Giấy chứng nhận hợp quy tấm thạch cao của Saint Gobain Thái Lan

PDF (1,4Mb)

29 PHỤ LỤC BẢO HÀNH CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI HỆ TRẦN NỔI Minerval® (EUROCOUSTIC)

(PDF - 1.9MB)

30 THÔNG BÁO V/v NHẬN DIỆN CỬA THĂM TRẦN MỚI

(PDF - 409Kb)