Trụ sở mới Bộ Giao thông vận tải

Trụ sở mới Bộ Giao thông vận tải có quy mô 43.700 m2. Đây là dự án được Bộ Giao Thông Vận Tải coi trọng đánh giá rất cao về chất lượng, mỹ thuật công trình, là một toà nhà hiện đại và quy mô về tổ hợp văn phòng làm việc. 
Trụ sở mới Bộ Giao thông vận tải có quy mô 43.700 m2. Đây là dự án được Bộ Giao Thông Vận Tải coi trọng đánh giá rất cao về chất lượng, mỹ thuật công trình, là một toà nhà hiện đại và quy mô về tổ hợp văn phòng làm việc. 
 


Vĩnh Tường cung cấp sản phẩm cho công trình với sản lượng, 2.500 m2 khung trần nổi Topline, 15.400m2 khung trần chìm Basi, 15800 m2 Khung vách U90, U92. 

Dự án cùng nhóm