Tự giới thiệu cửa hàng cho khách hàng và đăng quảng cáo trên website Vĩnh Tường

Đây là quyền lợi đặc biệt chỉ dành riêng cho các hội viên trong hệ thống phân phối của Vĩnh Tường nhằm thúc đẩy kinh doanh của khách hàng trên chính các website của Vĩnh Tường.

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Vĩnh Tường để cập nhật thông tin cửa hàng, công ty của mình để có cơ hội tiếp xúc thêm nhiều khách hàng.

 

Tổng đài tư vấn miễn cước toàn quốc:1800-1218
Email chăm sóc khách hàng:  chamsockhachhang@vinhtuong.com