[Video] Hướng dẫn thi công trần thạch cao tiêu âm Gyptone

Hệ trần tiêu âm Gyptone của Vĩnh Tường - Gyproc với hệ khung trần chìm Vĩnh Tường Alpha kết hợp với tấm thạch cao tiêu âm Gyptone.

   

Tra cứu danh sách thợ thi công chuyên nghiệp có thẻ đào tạo và chứng chỉ đạt do Vĩnh Tường cấp tại: https://trannhadep.com/tho-thi-cong

Mọi thắc mắc về sản phẩm, hệ thống các giải pháp Tường ngăn & trần thạch cao Vĩnh Tường - Gyproc, vui lòng liên lạc:

• Tổng Đài Tư Vấn - Miễn cước toàn quốc: 1800-1218  

• Email chăm sóc khách hàng: chamsockhachhang@vinhtuong.com 

Đăng ký nhận bản tin