Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Khoa học phía Nam

Tọa lạc tại số 1196 đường 3/2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ khoa học phía Nam là trung tâm phát triển hoạt động thông tin Khoa học & Công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động Khoa học & Công nghệ tại khu vực phía Nam.

Tọa lạc tại số 1196 đường 3/2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ khoa học phía Nam là trung tâm phát triển hoạt động thông tin Khoa học & Công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động Khoa học & Công nghệ tại khu vực phía Nam.

Công trình này do văn phòng Bộ Khoa học & Công nghệ làm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng Việt Nam.


Trung tâm Thông tin Khoa học & Công nghệ Khoa học phía Nam
Với công trình này, Vĩnh Tường hân hạnh là nhà cung cấp sản phẩm và đội ngũ thi công cho hệ trần và vách thạch cao với 22.000m2 trần, gồm các sản phẩm: khung trần nổi Vĩnh Tường Fineline, Topline, khung trần chìm Vĩnh Tường Alpha và tấm thạch cao tiêu chuẩn và chống ẩm Gyproc 9mm. 

Dự án cùng nhóm